Albinfo.al


Shënim
Çdo tip përdoruesi i aplikacioneve të “albinfo.al”, është përgjegjës për informacionin që hedh në këtë portal.
Askush tjetër nuk mund të modifikoje apo të fshijë nga portali, të dhënat që ka hedhur ai vetë.
Positive SSL